Ekonomisk Förvaltning

Husjuristerna erbjuder ett komplett och kvalificerat utbud av löpande ekonomitjänster till fastighetsägare. Via webben kan kunden enkelt följa sin redovisning direkt online och attestera sina fakturor. Vår ekonomiska förvaltning omfattar bland annat:

upprättande av budget och analys

löpande bokföring och avisering

upprättande av årsredovisning och deklaration

påminnelse och kravhantering

hantering av bostadsrättsöverlåtelser och pantsättning

förande av lägenhetsförteckning

rådgivning gällande överlikvid och finansiering

arkivering

KONTAKTA OSS

Sandra

Sandra Bäck

redovisningskonsult

0722-03 30 71

sandra.back@husjuristerna.se

Lisa

Lisa Wallin

redovisningskonsult

0703-43 21 64

wallin@husjuristerna.se

Kjell

Kjell Göransson

redovisningskonsult

0767-71 60 41

goransson@husjuristerna.se

Carro

Caroline Wahlberg

redovisningskonsult

0767-86 60 70

wahlberg@husjuristerna.se

Jorge

Jorge Castillo

redovisningskonsult

0767-86 60 24

castillo@husjuristerna.se

Simone

Simone Andersson

redovisningskonsult

0767-86 40 22

simone.andersson@husjuristerna.se

Serva

Serva Fredhem

redovisningskonsult

0767-71 00 11

serva.fredhem@husjuristerna.se

Sanna

Sanna Mill

administratör

0767-71 60 21

mill@husjuristerna.se

Christina

Christina Wallin

administratör

christina.wallin@husjuristerna.se

Lena

Lena Fredholm

administratör

0767-716024

fredholm@husjuristerna.se