Boende

FRÅGOR & SVAR

Maila oss på boende@husjuristerna.se och skriv bostadsrättsföreningens namn, ditt eget namn och personnummer så mailar vi avierna.

Husjuristerna AB måste få in ett gåvobrev i original och av detta skall det framgå hur stor del av lägenheten det gäller, lägenhetsnummer enligt ekonomisk plan och vilken bostadsrättsförening det är. Naturligtvis behöver vi även veta vem som är givaren och vem som är gåvotagaren, samt att gåvobrevet skall vara underskrivet.

Om du säljer via mäklare så be denne kontakta Husjuristerna AB. Om du säljer själv måste vi få in en medlemskapsansökan för att styrelsen skall kunna ta ställning till och godkänna medlemskapet. Husjuristerna AB behöver även överlåtelseavtalet i original.

Maila oss på boende@husjuristerna.se och be om en blankett för autogiro. Vi måste veta bostadsrättsföreningens namn. När du fyllt i alla uppgifter behöver Husjuristerna få in den i original. Eftersom aviseringen sker kvartalsvis dras det först vid nästa kvartalsavisering. Observera att det i samband med att autogirot aktiveras skickas inte längre avier per post till dig. Önskar du ändå dina avierna, meddela oss på boende@husjuristerna.se så mailar vi dem.

Sök på din internetbank efter Husjuristerna som betalningsmottagare och följ instruktionen där. Ifall det skulle uppstå problem är du välkommen att ringa oss.

Du måste kontakta styrelsen skriftligen och be om tillstånd. Styrelsen behöver då veta under vilken period du vill hyra ut, skäl för uthyrningen, till vem du vill hyra ut och slutligen är det mycket viktigt att styrelsen har kontaktuppgifter till dig eller nära anhörig under tiden.

Enligt stadgarna har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift för registrering av nya lån (pantsättningar). Denna tas ut för varje nytt lån man tar. Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet. Bostadsrättsföreningen har även enligt stadgarna rätt att ta ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av prisbasbeloppet. Överlåtelse- och pantsättningsavgiften är en administrativ avgift för hanteringen. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor.