Nyproduktion

Husjuristerna bistår gärna byggherrar med bildande av bostadsrättsföreningar, upprättande av kostnadskalkyler, beräkningar och ekonomiska planer.

Vi erbjuder även löpande juridisk rådgivning under processen.

Vid för byggherren lämplig tidpunkt kan vi överta den ekonomiska förvaltningen av föreningen och likviderar/fusionerar eventuellt medföljande bolag/förening.

Inför boendestyrelsens tillträde erbjuder vi skräddarsydda styrelseutbildningar.

KONTAKTA OSS

Annette olanders

Annette Olanders

jur kand

0767-71 60 23

olanders@husjuristerna.se

Jeanette axelsson

Jeanette Axelsson

jur kand

0763-41 03 22

axelsson@husjuristerna.se